LMHT-2

Zeros đã được giới truyền thông thế giới ca ngợi là một trong những game thủ có tỷ lệ solo kill cao nhất

LMHT

Zeros đã được giới truyền thông thế giới ca ngợi là một trong những game thủ có tỷ lệ solo kill cao nhất

euro 2020 2021 live streaming