Tag: Zed

August 24, 2021 0 33
(JBO VietNam) Cuối cùng chúng ta cũng biết Jhin trông như thế nào bên dưới chiếc mặt nạ ...
March 11, 2021 0 275
(JBO VietNam) Ghi chú đầu tiên của bản vá 11.6 TFT: Giảm sức mạnh Kennen, tăng sức mạnh ...
January 28, 2021 0 118
(JBO VietNam) 5 vị tướng Liên minh huyền thoại sẽ luôn phù hợp cho dù ở meta nào ...
January 24, 2021 0 141
(JBO VietNam) Các vị tướng hàng đầu đấu 1v5 trong Tốc Chiến Leo rank Tốc Chiến một mình ...
euro 2020 2021 live streaming