Tag: T1 Faker

March 12, 2020 0 220
Người đi land giữa của team T1 là Lee ‘Faker’ Sang-hyuk đã quyên góp 30.000.000 KRW (khoảng 25.000 ...
euro 2020 2021 live streaming