Tag: Irelia

April 1, 2021 0 68
(JBO VietNam) Ghi chú của bản vá DTCL 11.7: bùa lợi cho Talon & Xayah, thay đổi Vanguard, ...
March 31, 2020 0 206
Trong bản 10.6, nhiều sự thay đổi như phép bổ trợ Dịch chuyển, Wukong tái xuất trên khu ...
euro 2020 2021 live streaming