Tag: Cấm Chat

February 26, 2021 0 112
(JBO VietNam) Dafran nổi giận với Riot và bị cấm voice chat Streamer nổi tiếng Daniel “Dafran” Francesca ...
euro 2020 2021 live streaming