Tag: Bind

February 4, 2021 0 128
(JBO  Vietnam) Bản vá 2.02 mang đến âm nhạc mới cho mọi bản đồ trong Valorant Riot Games ...
February 1, 2021 0 194
(JBO Vietnam) Raze có thể mở Valorant Teleporters từ bên ngoài bằng Boom Bot của mình Sử dụng ...
euro 2020 2021 live streaming