Riot Games-1

Nhân vật này đã được hé lộ 1 ít ở cuối chuyện khi triệu hồi Meir cùng hàng loạt giáo đồ vào Hư Không.

Riot Games

Nhân vật này đã được hé lộ 1 ít ở cuối chuyện khi triệu hồi Meir cùng hàng loạt giáo đồ vào Hư Không.

euro 2020 2021 live streaming