100% THƯỞNG ĐĂNG KÝ E-SPORTS LÊN ĐẾN 5 TRIỆU ĐỒNG!

Nhận 100% Thưởng Chào Mừng tại Esports lên đến 5 triệu, nạp tối thiểu 200 VND
Bonus Code Esports

Tiền gửi = 1.000.000 VND
Tiền thưởng = 100% x 1.000.000 VND = 1.000.000 VND
Doanh thu yêu cầu = (1.000.000 VND + 1.000.000 VND) x 15 = 30.000.000 VND

Cách Tham Gia:

– Để nhận tiền thưởng, thành viên cần thực hiện gửi tiền và nhấn chọn “100% Tiền Thưởng Đăng Ký JBO E-sports” tại mục Chọn Khuyến Mãi trong Trang Quản Lý Tài Chính/ Tiền Gửi.
– Trường hợp không đăng ký được, thành viên vui lòng liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng (hoặc Chat trực tuyến) để được hỗ trợ.

Điều Khoản và Điều Kiện:

– Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho 1.000 thành viên chơi với tiền VND và chưa từng tham gia Tiền Thưởng Đăng Ký tại bất kì sản phẩm nào trước đó.
– Thành viên sẽ nhận được 100% Tiền Thưởng Đăng Ký tại E-sports lên đến 5.000.000 VNĐ.
– Tiền thưởng sẽ tạm thời khóa lại và sẽ cập nhật khi doanh thu đặt cược tại JBO E-sports gấp 15 lần tiền gửi cộng tiền thưởng. – Bạn sẽ nhận được thông báo khi đáp ứng đủ yêu cầu doanh thu đặt cược.
Tiền gửi hợp lệ tối thiểu để nhận thưởng là 200.000 VNĐ.
– Nếu doanh thu yêu cầu cho khuyến mãi này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thưởng, tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.
– Tiền thưởng từ khuyến mãi này phải trải qua ít nhất MỘT lần cược trước khi rút ra.
– Tất cả cược Hòa sẽ không được tính vào doanh thu yêu cầu. Bất kỳ vé cược đặt tại tỷ lệ cược: DEC < 1.7 sẽ không được tính vào doanh thu yêu cầu. Vui lòng chú ý chỉ có tiền gửi và đặt cược tại E-sports được tính vào doanh thu yêu cầu cho khuyến mãi này. Các cược đặt vào sản phẩm khác như Thể Thao, Casino, Cược bán lại hay các loại khác, sẽ không được tính vào doanh thu.
– Đối với các vé cược có kết quả Thắng Nửa, Thua Nửa, một nửa giá trị vé cược sẽ được tính cho doanh thu hợp lệ áp dụng cho khuyến mãi này.
– Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho E-sports.
– Điều Khoản và Điều Kiện Chung của JBO sẽ được áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.